Kverneland beitepusser FXN

Beitepusseren for spesialistene

Allsidig under alle forhold 

FXN-serien er Kvernelands største og kraftigste gras- og halmpusser for tungt arbeid på brakkmark og dyrket mark. FXN-pusseren er uunnværlig på grasmark eller for kutting av halm, stubb og andre avlingsrester etter innhøsting, men er også nyttig for å fjerne kratt i frukthager og stell av beiter. FXN leveres i 2 arbeidsbredder for å dekke alle behov hos gårdbrukere.

Brukeren kan velge mellom fem forskjellige typer kniver for å tilpasse maskinen til det aktuelle arbeidet. Det kan leveres tre forskjellige typer motstål for å oppnå perfekt kutting av planterestene. Den kan også leveres med  to hjul og en justerbar valse.

Fordeler:

  • For traktorer opp til 160 hk
  • Kraftig konstruksjon for pålitelig drift
  • Allsidig rotor for perfekt pussing under alle forhold
  • Enkel justering på jordet
  • Minimalt vedlikehold, reduserte vedlikeholdsutgifter
  • Nøyaktig sammensetting og presis balansering av rotor

Tekniske spesifikasjoner:

Modell Arbeids-
bredde (m)
Vekt (kg) Antall kniver
(universal/
hammer)
FXN 280 2,80 1174 72/36
FXN 320 3,20 1302 80/40