Kverneland 853

En universalmaskin for fôring og strøing av halm 

Kverneland 853 er spesielt konstruert for å kutte opp og fordele halm, høy og silofôr. Den bidrar med en fleksibel og effektiv løsning for fôring og strøing når det arbeides med halm, høy og silofôr som er pakket i baller. Solid konstruksjon sikrer pålitelig ytelse over lang tid. Det 3 m³ store kammeret kan transportere to rundballer.

Fordeler:

 • 3 m³ kammer
 • Slept modell for fôring og strøing
 • Valsens unike utforming gir perfekt håndtering af forskjellige materialer
 • To-trinns girkasse for redusert hastighet ved utfôring
 • Mulighet for transport av to baller samtidig
 • Leveres med standard sidetut eller svingbar tut
 • Blåser halm opp til 18 m

Tekniske spesifikasjoner:

  Volum Kapasitet Kraftbehov
853 3 m³ 1700 kg 48/65 kW/hk
Detaljer

Trommel-Kniv, Utformingen

 • Kverneland 850 serien har en unik trommelkniv utforming.
 • På 853 og 856 er knivene plassert i et spesielt mønster så de passer vekselvis på hver side av kammene.
 • Dette sikrer at fôret kuttes og mates jevnt inn mot kastehjulet og holder effektivt kammen ren.
 • Trommelen er utstyrt med 14 kniver i standardutførelse som kan økes til 28 kniver tilpasset den aktuelle avlingstypen, enkelt montert på noen få minutter.
 • Dette er et patentert system – knivenes plassering på trommelen vekselvis på hver side av de faste kammene for å sikre jevn kutting av avlingen.

Kastehjul

 • Kastehjulet på Kverneland 850 serien har en diameter på 1,55 m og er utstyrt med 6 skovler. Dette gir en kraftig utblåsning av den oppkuttede avlingen for mest mulig effektiv fordeling og utkast, samtidig som kastehjulet holdes rent.
 • Kastehjulet ”hugger” ikke opp halmen, men sikrer en tilpasset fôring på egne fôringsområder ved løsdrift.
 • I kombinasjon med girkassen med 2 hastigheter (standard på 853 og 856) kan kastehjulet kaste halmen inntil 18 meter (med høyeste girutveksling) eller legge høy / silofôr mykt like ved siden av maskinen (ved lav hastighet)
 • Med utkastertut som kan dreies 280° kan halmen kastes inntil 15 meter.

Girkasse med To Hastigheter

 • For å oppnå korrekt kastehjulshastighet ved fôring og strøing, er Kverneland 853 og 856 utstyrt med en girkasse som har to hastigheter.
 • Lav kastehjulshastighet er best egnet til foring av ensilert avling eller høy.
 • Høy hastighet er mest effektivt for strøing og spredning av halm.
 • Hastigheten velges med hendelen på siden av maskinen.

Standard Utkastertut

 • Standard utkastertut er anvendelig for både fôring og strøing.
 • Uten overdreven bruk av blåseluft kan fôret ledes over innredninger og skillevegger, direkte opp i fôrrenner og trau eller rett på gulvet.
 • Høyden på utkastertuten styres hydraulisk og stilles raskt om fra fôring til strøing.
 • Den nedre delen av utkastertuten og styreklaffen er selvjusterende for å sikre jevn utmating tilpasset materialet maskinen arbeider med.
 • For strøing beveges tuten opp og ned med kontrollpanelet. Standard utkastertut kan blåse halmen opp til 18 meter.

Svingbar Utkastertut

Kverneland 853 og 856 kan utstyres med en ny svingbar utkastertut som kan anvendes for både fôring og strøing.

 • Den nye utkastertuten er montert rett bak kastehjulet der det er mest luft.
 • Det gir bedre flyt av materialet og reduserer faren for blokkering.
 • Den svingbare utkastertuten kan enkelt styres fra traktorføreren. Han kan styre strøingen av halmen på vanskelig tilgjengelige områder inne i bygninger. Klaffen ytterst på utkastertuten styres ved hjelp av en elektrisk akturator. Den svingbare tuten med en rotasjon på 280° styres hydraulisk.
 • For fôring av høy eller silo, flyter materialet gjennom en trakt og direkte ned på gulvet. 

Lettvint Selvlasting av Baller

 • Den hydraulisk betjente bakluken på 800 serien er utviklet for å kunne laste både firkantballer og rundballer.
 • Det kan transporteres en ekstra rundball på bakluken for å øke transportkapasiteten
 • En transportsikring kan monteres bakerst på luken for å holde ballen på plass under kjøring.
 • Størrelsen på ballekammeret gjør det svært enkelt å fylle kammeret med en lastemaskin – og to rundballer kan bli lastet samtidig – tid spart.