Kverneland 3336 MT Vario

QuattroLink racerbil oppheng - Vario arm med 400mm hydraulisk justering av overlapp.

3.60m arbeidsbredde

SemiSwing stål tinde stengelbehandler

Racerbil Teknologi på Slåmaskiner

Ny generasjon monterte slåmaskiner fra Kverneland med banebrytende nytt Quattrolink oppheng. Slåmaskinen er opphengt i fire opphengsarmer som gjør at slåmaskinen tilpasser seg umiddelbart skiftende forhold, og justere seg nøyaktig til terrenget. 

Den nye QuattroLink slåmaskinen er designet for enda mer produktivitet og til å håndtere tøffere forhold enn noensinne. Med sin nøyaktige etterfølgende evne og fleksible arbeidsområde, gir QuattroLink høy kapasitet. Mark trykket er justeres enkelt fra traktorsetet, hydraulisk og med en lettlest trykkskala på klipperen for tydelig veiledning. Opphenget har NonStop BreakBack-beskyttelse over hele arbeidsbredden, uten begrensningsfaktor på venstre side av klipperen, noe som gir sjåføren bekymingsfri drift.

 

 Fordeler

 • 3.60m arbeidsbredde.
 • Nytt QuattroLink racerbil oppheng.
 • Fleksibelt oppheng – 700mm arbeidsområde, 400mm opp og 300mm ned.
 • NonStop BreakBack beskyttelse på hele arbeidsbredden.
 • Hydraulisk justering av overlapp mens du kjører.
 • Mark trykket forblir det samme, selv om overlapp endres.
 • Minimum 500mm bakkeklaring ved vendeteig.
 • Integrert parkeringsfot for vertikal lagring.
 • Dobbel justering av stengelbehandler - både front og bakkant kan justeres.
 • Vertikal Transport Løsning.

Tekniske Spesifikasjoner:

  Arbeidsbredde Antall  Skiver Behandler
3336 MT Vario 3.60m 9 runde skiver SemiSwing stål tinder

QuattroLink Oppheng

Racerbil Teknologi på slåmaskiner

Hva gjør QuattroLink opphenget unikt? Slåmaskinen har fire sylindere montert på en fast bære arm som gjør at slåmaskinen følger terrenget, justerer seg svært nøyaktig og umiddelbart ved eventuelle endringer i terrenget.

Ingen kompromisser på fleksibilitet

Slåmaskin er svært fleksibel med en vertikal arbeidsområde på 700mm opp og ned og en tverrgående arbeidsområde på 30 °. Quattrolink konseptet sikrer konstant marktrykk i alle arbeidsoperasjoner.

Hvordan vil du ha nytte QuattroLink

Som en racerbil du vil ha bedre sporing, og evnen til å kjøre raskere og justere umiddelbart til endrede feltforhold når du bruker din . Disse er de viktigste fordelene du vil oppleve når du kjører Kverneland 3300-serien og 53100 MT Vario. De fire opphengsarmene gir slåtteaggregatet en eksepsjonell fleksibilitet i å tilpasse seg umiddelbart til krevende terreng for høyere hastighet og mer produktivitet.

Full Break Back beskyttelse på hele bredden

Vår NonStop BreakBack system er blitt enda bedre. Med den nye QuattroLink opphenget tilbyr vi nå beskyttelse over hele arbeidsbredden av slåmaskinen, inkludert den delen som ligger nærmest traktoren. Det er ingen begrensende faktorer på innsiden del av slåmaskinen, noe som gjør at sjåføren kan slappe av. Når den treffer en hindring i feltet, vil slåmaskinen umiddelbart gå bakover og opp, og deretter gå tilbake til utgangsposisjon.

Vario - Arm

Hydraulisk justering av overlapp

Kverneland 3336 MT Vario og 53100 MT Vario er utstyrt med hydraulisk sideforskyver integrert i bærearmen slik at du kan justere 400mm. For enkelt å kompensere for endring av feltforhold, blir den justerbare overlapp utformet som en teleskopisk arm, direkte inn i opphenget.

Marktrykket forblir konstant

Under drift vil bærearmen alltid forbli jevnt til bakken, noe som gir slåmaskinen frihet til å umiddelbart kompensere over ujevnheter. Den virkelige fordelen av opphenget er at selv om overlapping blir endret, forblir mark trykket det samme.

Effektiv vendeteigs håndetering 3300

Kverneland 3300-serien gir god klaring over hele slåttebjelken, inkludert innsiden området. Når du løfter slåmaskinen på vendeteigen, er slåmaskinen hevet og bærearmen vippet til en 10 ° vinkel. Dette gir Kverneland 3000-serien en bakke klaring på minimum 500 mm over hele arbeidsbredden. Ved senking av slåmaskinen vil bærearmen senkes jevnt uten at den ene siden berører bakken før resten av maskinen, unngå unødvendig stress og slitasje på slåmaskinen.

Transport og Vertikal Parking

Vertikal transportstilling

For transport slår slåmaskinen seg sammen i en kompakt posisjon godt bak traktoren. Den sammenleggbare utformingen sikrer at vekten blir jevnt fordelt, med vekten av slåmaskinen nær traktoren. Transport høyden er godt under 4.00m.

Parkering, Trygt og stødig

Med den integrerte parkerings løsningen, lagres maskinen enkelt og praktisk samtidig som det krever minimum av plass under vinterlagring. Slåmaskinen er godt parkert på sterke og stabile parkerings føtter, slik at total høyde under 4.00m.

SemiSwing Stengelbehandler av stål

 • SemiSwing stengelbehandler kombinerer den aggressive behandlingen fra faste tinder med den suverene tindebeskyttelsen som forbindes med frittsvingede fingre.
 • Under normal drift er tindene faste for effektiv behandling, men hvis en SemiSwing tinde kommer i kontakt med en hindring, og kraften overstiger 22 kg så vil den bøyes bakover og gi en enorm plass sp hindringer på opp til 103 mm kan passere.
 • Den komplette behandlerrotoren er konstruert for å være faste under normalt arbeid. Resultatet er at tindene vil stå i rett posisjon når den treffer avlingen, dette gir maksimal behandlereffekt og redusert slitasje.
 • Vinkelen og stillingen på SemiSwing tindene gir bedre materialtransport. Avlingen flyttes bort fra behandlerrotoren som gir redusert fare for blokkering og full effekt for behandler-platen.

Spreding og justering av skår

Skår platene utvides automatisk

Skår platene utvides automatisk når de blir glidet innover for effektiv justering av skår bredde.

Lett å endre for å få bredspredning

Bytte fra vanlig skår legging til bredspredning er fort gjort. Skår platene skyves lett helt ut to siden og vippes rundt 180 ° for bredspredning. Ingen verktøy er nødvendig.

Dobbel Justering av Stengelbehandler

Enda mer effektiv stengelbehandling

Den nye stengelbehandler platen kan justeres både i front og bakkant for å tilpasse avlingens intensitet.

Fronten (1) justeres seperat for å tilpasse avlingens intensitet, for å unngå blokkeringer.

Bakkant(2) justeres for å sikre god effektiv gjennomstrømming eller bredspreding..