Kverneland TLC - Vibro-Såbedsharv

Vibro Såbedsharv
Harven har fantastisk vektoverføring, presis dybdekontroll og gode evner til å følge jordas kontur. De fineste jordpartiklene blir plassert i det nederste jordsjiktet for å muliggjøre rask spiring, mens større klumper blir holdt på overflaten for å redusere risikoen for overflateuttørking. Arbeidsbredder fra 4,5 til 6,1 meter er tilgjengelig.

Kverneland TLC er konstruert med en robust rammekonstruksjon i tre seksjoner, hvorav en hovedramme og to sidefelt. Uansett modell er transportbredden mindre enn 2,5 m.

Fordeler:

 • 4 rekker med tinder gir fin og effektiv såbed preparering.
 • Transportbredden mindre enn 2,5 m
 • Forskjellige tinder alt etter jordforholdene
 • Clod Board tilgjengelig for alle modellene
 • Stort utvalg av utstyr for å få perfekt såbed
 • Arbeidsdybden reguleres av hjulene som er plassert på innsiden av rammen

Tekniske spesifikasjoner:

Model Arbeidsbredde (m) Vekt (kg) Ant. rader/Ant. tinder
TLC 45 4.5 864 4/45
TLC 51 5.1 921 4/51
TLC 61 6.1 1028 4/61
KV_tlc_0027.jpg
Video
Animation
Kverneland TLC - Vibro-Såbedsharv
Kverneland TLC - Vibro-Såbedsharv
Kverneland TLC - Vibro-Såbedsharv
Kverneland TLC - Vibro-Såbedsharv
Kverneland TLC - Vibro-Såbedsharv
Kverneland TLC - Vibro-Såbedsharv
Kverneland TLC - Vibro-Såbedsharv
Kverneland TLC - Vibro-Såbedsharv


Kraftig ramme

 • Kverneland TLC er konstruert med en robust rammekonstruksjon I tre foldbare seksjoner. Uansett modell, transportbredden er mindre enn 2,5 m.
 • 80 x 80 x 8 mm ramme for Kverneland TLC med arbeidsbredder fra 4,5 til 6,1 m.
 • Sidefeltene foldes enkelt opp med en enkelvirkende sylinder.
 • En låseventil sørger for at sidefeltene låses i transportstilling.
KV_tlc_0027.jpg
TLC
TLC
TLC
TLD
TLD
TLD

Tindene

Forskjellige tinder tilgjengelig alt etter jordforhold.

Fire typer tinder er tilgjengelig for å kunne dekke alle typer jord og arbeidsforhold:

 1. Tinde DK P22
 2. S-Tinde 32 x 10 mm
 3. S-Tinde 45 x 10 mm
 4. Rett tinde 45 x 10 mm
Dents vibro_0712_modifié-1

Perfekt dybdekontroll

 • Utviklet for å gi perfekt såbed.
 • Et sett hjul er plassert inne i selve rammen for å sikre nøyaktig tyngde på hvert hjul.
 • En tydelig skala på hver dybderegulerings sveiv gir enkel regulering på hvert hjul.
 • Sidefeltene er i flytestilling under arbeid, og vil derfor følge jordas profil.
 • TLC er standard utstyrt med metallhjul 50 x165
 • TLC med arbeidsbredder fra 4,5 m til 6,1 m er standard utstyrt med 3 hjul.
KV_tld_0006.jpg

Utstyr

Tilleggsutstyr for å få perfekt såbed er tilgjengelig med følgende utstyr:

 • Non-stop sloddeplanke stillbar både i høyde og vinkel.
 • «Clod Board» sloddeplanke mekanisk eller hydraulisk regulerbar. Vibrering av tindene gir perfekt knusing av klump. Kan løftes opp viss en ikke ønsker å bruke den.
 • Sporløsere med utløsersystem.
 • Etterharv, justerbar vinkel og trykk
 • Enkel ribbetrommel, 310 mm diameter
 • Dobbel ribbetrommel, 310/280 mm diameter montert i paralellogram.
 • Kombi type harv kan leveres med en eller to ribbetromler.
KV_tlc_0020.jpg