Arkiv

Ny testhall for spredere

Kverneland Group investerer i kompetansesenter for mineralgjødsel spredere.

Kverneland Group er en av verdens ledende produsenter av mineralgjødselspredere. Den unike posisjonen har blitt etablert grunnet lang tradisjon i utvikling av nøyaktige spredere av høy kvalitet over mange tiår. For å ivareta dette høye nivået av kvalitet og nøyaktighet, investerer Kverneland Group stadig i forskning, utvikling og kunnskap.

Kverneland

Kverneland Group har nylig åpnet en helt ny testhall for spredere og mineralgjødsel i Nederland. Det nye kompetansesenteret for spreder er plassert nær produksjonen av sprøyter og spredere, og ikke langt fra utviklingsavdelingen, som gir ypperlig kontakt mellom de som utvikler og de som tester maskinene.

Testanlegget er unikt i markedet, grunnet avansert 3D testsystem og programvare som kontrollerer resultatene av mange typer gjødsel i kombinasjon med sprederen. Det forenkler også og gjør prosessen mer miljøvennlig med fokus på å spare gjødsel, energi og drivstoff. Det nye testutstyret for spreder og gjødsel vil fremover gjøre det mulig for Kverneland Group å utvikle nyheter og forbedringer, og har den unike muligheten for å teste og analysere effekten av de nye egenskapene for spredebilde på en rask og enkel måte.

Den nye spreder og gjødsel testbanen består av en robot med 3-pkt. kobling som kan rotere sprederen 280 grader og fordele gjødselen over maksimum 80 oppsamlingsbeholdere. Hver beholder har en 5 kg veieselle som individuelt veier gjødsla. Spredebildet kommer raskt frem ved datakommunikasjon mellom veiecellene og den spesielle 3D programvaren i kontrollrommet. Tømming av beholderne går helt automatisk. Gjødsla som ligger igjen på gulvet i testhallen, blir transportert til et spesielt gjødsellager for brukt gjødsel.

 

18. september 2012