Teigplog

Kverneland AB - AD

Enkel og lett pløying

2 - 5 fårer