Kverneland DL

Kompakt, lett 3-punkt montert såmaskin 3,0 - 4,5 m

Kompakt, lett 3-pkt montert såmaskin

Kverneland DL er den ideelle maskinene for små og middels brukere. DL maskinen er  en kompakt, lett maskin og med den godt utprøvde Kverneland kvaliteten. Arbeids bredder fra 3,0 til 4,5 meter er tilgjengelig. Kraftbehovet er ikke stort grunnet at DL maskinen er montert svært nær traktoren.

For å sikre konstant bakkekontakt av såmaskinen, kan hjulene på DL enkelt justeres for å passe til alle spor fra 1,65. til 2.10. DL kan utstyres med enten standard- eller flotasjonsdekk.

Tanken på DL maskinen har lav fyllingshøyde, og har standard en kapasitet på 750 liter. Dette kan med ekstrakarm utvides til 1000 liter. For elektronisk betjening kan FGS eller Signus benyttes. Dette er ekstrautstyr.

Fordeler:

 • Lav fyllingshøyde
 • Enkel kalibrering grunnet god plassering av måleenheten
 • Standard med 540 o/min, kan som ekstrautstyr også leveres med 1000 o/min
 • Maskiner over 3,0 m har sidefelt som mekanisk foldes opp under transport
 • Sporvidden kan justeres fra 1,65 til 2,1 m for å få hjulene rett bak traktoren
 • Tanken plassert nær traktoren

Tekniske spesifikasjoner:

  Arbeids-
bredde (m)
Tank kapasitet (liter) Vekt (kg)
DL 3,0 - 4,5 750 (1000) 435 - 560

Sentralt Doserings utstyr

 • Det sentrale doserings utstyret klarer alle størrelser av korn og frø, fra 0,2 kg per dekar opp til 38 kg med stor nøyaktighet.
 • For såing av små mengder frø, for eksempel raps eller gras, kan såenheten trinnløst stilles om til finsåing ved hjelp av en liten dreiespak uten bruk av verktøy.
 • Doseringsystemet er mekanisk drevet av et hjul som alltid følger bakken.
 • Systemet er sentralt plassert og enkelt å komme til under tanken. 

Elektronisk Styring

 • I tillegg til den velkjente kjøresporstyringen FGS og Signus, kan pneumatiske såmaskiner utstyres med Focus 2 og IsoMatch Tellus styring
 • IsoMatch Tellus – den nye generasjon ISOBUS Terminal
 • To ISOBUS skjermer på en terminal
 • Flerfunksjons ergonomisk utførelse
 • ISOBUS snarveistaster (ICB)
 • IsoMatch Tellus er den første ISOBUS terminalen i verden med kapasitet til å betjene to forskjellige maskiner samtidig. Det er ikke nødvendig å svitsje mellom maskinene, de synes på hvert sitt display.
 • Via ISOBUS tilkoblingen, IsoMatch Tellus registrerer automatisk jobben som befinner seg på maskinen. 

Pneumatisk Såsystem

 • Det sentrale, helt lukkede cellehjulet i doseringsenheten måler nøyaktig den innstilte frømengde og leder det inn i venturi røret hvor det blandes med luftstrømmen og deretter transporteres gjennom distribusjonsrøret og såslangene ut til sålabbene
 • Fordelerenheten er plassert godt skjermet på innsiden av tanken. 

Forskjellige Sålabber alt etter Jordtype

Alt etter jordart og forhold, den pneumatiske såmaskinen kan utstyres med Suffolk slepesålabber eller CX-skållabber.

 • Suffolk slepesålabber fra Kverneland er spesielt egnet for såing etter pløying, og radavstanden kan varieres mellom 9,4 og 15 cm.
 • Den patenterte CX – skållabben plasserer frøene i eksakt rett dybde både under fuktige og tørre forhold.
 • Med kombinasjon av stål og fleksible plastskåler er det ikke behov for individuelle avskrapere. Dette resulterer i mindre slitasje og er kostnadsbesparende.
 • Den buete formen på skålene gjør at skålene alltid går rene. Den kan tåle stor hastighet, samtidig at den alltid holder rett dybde.
 • De fleksible plastskålene medvirker til å holde fåren åpen for å kunne plassere frøene eksakt der de skal uten at de klistrer seg eller blokkering finner sted.

Forskjellige pakkehjul er tilgjengelige i spesielle forhold. Pakkehjulene kan løftes opp hvis forholdene skulle forandre seg.