Kverneland CLG-II

For løsning av jord i dybden og redusert jordpakking