Kverneland Onyx

Kverneland Onyx radrenser er det rette redskapet for bekjemping av ugrass mellom radene i korn så vel som i radvekster i stor skala og under alle forhold.

Høydepunkter

Strength and rigidity for accurate straight lines Each element is working independently Even depth control over the entire working width Flexibility and high performance Prepared for challenging conditions