IsoMatch Eye

IsoMatch Eye inngår i serien med tilbehør og er et smart kamera tilpasset landbrukets krav.