Rotorvendere 3-punktmontert

Rotorvendere semi montert