Produkter

Rundballe Produkter

Rundballepakkere

Beitepusser Produkter

Beitepussere

Jordprodukter

Ytelse og pålitelighet gir perfekt jordbearbeiding!

Dypkultivator Stubbkultivator Rotorharver

Såutstyr

Nøyaktig såing av en mengde forskjellige frøsorter som plasserer såfrøene optimalt i såbedet.

Luftassistert Såmaskiner Integrerte Såkombinasjoner

Kunstgjødsel Produkter

Stort utvalg av gjødselspreder modeller som tilfredsstiller dine ønsker.

Mineralgjødselspredere

Åkersprøyte Produkter

Ett komplett utvalg av høyteknologiske 3-pkt monterte og slepte sprøyter.

3-punktmonterte Sprøyter Slepesprøyter

Gras Produkter

Det omfattende produktutvalget gir god valuta for pengene innen fôrproduksjon.

Vendere Slåmaskiner River
Kverneland

Fôrings Produkter

Spekteret av Kverneland fôrutstyr dekker alt fra ballesnittere til slepte og selvkjørende fullfôrvogner med vertikale blandeskruer, i størrelser fra 5 m³ opp til 40 m³.

Ballesnittere

Precision Farming Solutions

iM FARMING ISOBUS IsoMatch products iM Calculator