Kverneland introduserer helintegrerte løsninger på mekaniske ugrass bekjempelse

Spesialist på mekanisk ugrassbekjempelse

Etter oppkjøpet av BC Technique S.A.S, har Kverneland Group jobbet hardt for å fullt ut integrere den nye produktgruppen i produktporteføljen mekanisk ugras bekjempelse. Rotorerende ugras harv, radrenser og styregrensesnittene kompletterer Kverneland Group sitt tilbud med høy kvalitet.

Kverneland introduserer helintegrerte løsninger på mekaniske ugrass bekjempelse

Disse produktene og løsningene passer godt for fremtiden for bærekraftig jordbruk, og gjør det mulig for kundene å oppnå effektiv, nøyaktig og konsekvent dyrking og ugrasbekjempelse.

Ved siden av en trygg matproduksjon har vern av miljøet blitt et av hovedtemaene for bonden. Nylige europeiske forskrifter, regler og retningslinjer har definert nye standarder og reduserer tillatte plantevernmidler. Dermed har mekanisk ugras bekjempelse blitt et av svarene for bøndene for å oppfylle disse standardene, og samtidig sikre sunn plantevekst som grunnlag for en vellykket avling.

«De første redskapene har vært på felt over hele Europa denne sesongen for presentasjon og opplæring av Kvernelands distribusjonsnettverk. Vi er veldig fornøyd med den høye kvaliteten og er overbevist av den sterke ytelsen i feltet, radrenseren-kultivatoren Onyx, veiledningsgrensesnittet Lynx samt den roterende ugras harven Helios, er nå fullt tilgjengelig, forklarer ” Dirk-Jan Stapel, direktør for markedsføring og salg Arable Systems Division.

Ytterligere løsninger og kombinerte applikasjoner

Bøndernes krav er mangfoldige, avhengig av de ulike avlingene, jordforholdene. For å ha den rette løsningen for alle disse individuelle utfordringene, har Kverneland utvidet bruksområdet for Mekanisk ugras bekjempelse ved å kombinere systemer.

Med spesialistene om bord fra Kverneland Center of Excellence for Crop Care and Seeding Equipment, har Kverneland Group helt fra starten jobbet med full gang med videre utvikling. Å tilby den komplette maskinkombinasjonen fra én leverandør vil sikre fullstendig kompatibilitet og brukervennlighet.