IsoMatch GEOCONTROL

Laget for smart, effektiv og enkel styring

IsoMatch GEOCONTROL er et avansert program innen IsoMatch Tellus PRO og IsoMatch Tellus GO+ som hjelper deg med å kontrollere alle ISOBUS-kompatible Kverneland redskaper som sprøyter, spredere og såmaskiner! Kombinert med en GPS-mottaker oppfyller de fremtidige behov med hensyn til enkelt, smart og effektiv styring!

IsoMatch GEOCONTROL gir:

  • Seksjonskontroll; automatisk inn- og utkobling av redskapets seksjoner på vendeteig, grenser og allerede dekkede områder for å minimere overlapping. Du kan nå kontrollere opptil 24 seksjoner med en IsoMatch Tellus GO + eller 110 seksjoner med en IsoMatch Tellus PRO.
  • Regulerbar mengdekontroll: automatisk justering av redskapets doseringsmengde basert på forhåndsinnstilt mengde eller informasjon fra lagrede data.
  • Dokumentasjon: lagrer alle operasjonelle jobbdata og feltkart for utveksling via USB til gårdens styringssystem.
  • Manuell veiledning: Anbefaler kjøreposisjon i feltet og på vendeteigen.
  • Enkel vendeteigs registrering: uavhengig av arbeidsbredden, selv uten annet tilbehør.
  • Grense setting:  lag nye indre grenser på jordet. Manuell veiledning for alle operasjoner, også uten elektrisk eller ISOBUS redskap

NY funksjonalitet! - Flere veiledningslinjer
Nå er det mulig å legge til flere veiledningslinjer med maksimalt 20 retningslinjer per felt. Du kan tildele, velge eller slette en hvilken som helst retningslinje du vil ha. Denne funksjonaliteten forbedrer en større fleksibilitet under drift på feltet.

Manual guidance with IsoMatch GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL - Fordeler

  • Enkel og behagelig betjening, ved å ikke ha for mange av på brytere, eller forandre mengdekontrollen. Du kan fokusere 100 % på å kjøre på marken.
  • Mer rasjonelt arbeid og hindrer overlapp gjør at en sparer 5 – 15 % kunstgjødsel.Og bedre spiring gir også bedre utbytte.
  • Ved å bruke IsoMatch GEOCONTROL er nattarbeid svært enkelt. IsoMatch GEOCONTROL reduserer arbeidsmengden betraktelig.

For mer informasjon om IsoMatch GEOCONTROL kontakt ditt Felleskjøpet eller besøk vår webshop  www.isomatchshop.com