Kvernelands historie

Milepæler i Kvernelands historie 

1879
Historien til Kverneland Group går helt tilbake til 1879 da grunnleggeren, Ole Gabriel Kverneland, bygget den lille smien sin i bygda Kvernaland, 25 km utenfor Stavanger. Han kalte bedriften sin ”O. G. Kvernelands Fabrik” og begynte å produsere ljåer.

1882
Den første plogen er på utstilling i Stavanger og O. G. Kverneland mottar diplom.
 
1894
I 1894 omgjorde Ole Gabriel den familieeide smien til et aksjeselskap for å finansiere videre utvikling og vekst. På denne tiden produserte selskapet hovedsakelig hestetrukne ploger og harver.
 
1910
Kverneland spesialiserer seg i retning av tyngre landbruksredskaper for større gårder med hester. Hestetrukne ploger som Record blir utviklet i denne perioden.
 
1928
Med utviklingen av den første traktoren i 1920-årene begynte selskapet snart å utforske mulighetene for å lage landbruksredskaper til traktorer. Den første traktorplogen fra Kverneland blir utviklet i 1928.
 
1952
Kvernelands Silosvans blir introdusert. Høysvansen for traktorer ble utviklet av en lokal bonde og lisensprodusert av Kverneland.
 
1972
Lansering av vendeplogen, verdens første vendeplog med automatisk steinutløser. Dette var et nytt og avgjørende vendepunkt som snart blir det største produktet. 
 
1983
Kverneland AS blir et børsnotert selskap ved Oslo Børs.
 
1986
Kverneland fusjonerer med Underhaug og tilføyer ballepakkere til Kvernelands produktportefølje.
 
1992
Lansering av Kverneland Packomat, som samordner pløying og harving i én operasjon.
 
1993
I 1993 ble den veletablerte Taarup Maskinfabrik i Danmark kjøpt opp, noe som førte til videre utbygging av produktområdet gras med skiveslåmaskiner, river og vendere.
 
1995
Kverneland fortsetter den hurtige vekstperioden med oppkjøpet av rotorharvprodusenten Maletti, S.p.A. i Italia.
 
1996
Oppkjøp av Maschinenfabrik Accord i Tyskland. Den tyske produsenten av såmaskiner, Accord, blir innlemmet i produktutvalget og gir et sterkt fotfeste innen såutstyr.

1998
Oppkjøpet av den nederlandske Greenland Group utvider produktutvalget betydelig og dobler størrelsen på selskapet. Oppkjøpet tilføyer kunstgjødselspredere til produktutvalget og kompletterer tilbudet innen grasprodukter.
 
1999
Oppkjøp av RAU, Tyskland. Dette utvider Kvernelands produktutvalg med sprøyter.
 
2004
Varemerket Kverneland feirer sitt 125-årsjubileum. En markant historie hvor Kverneland har utviklet seg fra en liten lokal produsent til en ledende internasjonal fullskalaleverandør av landbruksmaskiner.
 
2008
Kverneland Group gjennomfører en mer fokusert varemerkestrategi ved å fusjonere produktvaremerkene Taarup, Accord, Rau og Kverneland under ett sterkt varemerkenavn – Kverneland.
 
2010
Kverneland Group kjøper opp 39% av aksjene i det italienske selskapet Gallignani SpA, som skal stå for produksjonen av det nye ballepresseutstyret.