ISOBUS

Fullstendig overbevist om ISOBUS-teknologi

I begynnelsen av det 21. århundre var ISOBUS det første skrittet mot en innovasjon i landbruket. Målet var å oppnå kompatibilitet og standardisering mellom traktorer og redskaper. Det ensartede ISOBUS-språket muliggjør standardisert kommunikasjon mellom de ulike traktorene og redskapene. Og det gir mange fordeler. En fordel er at du ikke lenger trenger en separat terminal for hver maskin; Du kan bruke en terminal for flere maskiner. Dette betyr at du umiddelbart kan koble maskinens til med plug-and-play løsninger til en ISOBUS traktor. Ved hjelp av kontroll- og innstillinger, kommer redskapet automatisk opp i skjermen.

Standardisering av innstillingene gir deg god kontroll og bedre oversikt i traktor hytta, en enkel forbindelse mellom traktorer og redskaper er bare noen av fordelene, for ikke å nevne kostnadsbesparelsene ved bruk av flere ISOBUS-redskaper. ISOBUS-kommunikasjon er spesielt egnet for bønder som sår, sprøyter eller sprer kunstgjødsel.