Kverneland Group and AEF - Members and Steering Committee

Kverneland Group and AEF

AEF ønsker å gi de nødvendige ressurser og riktig kunnskap, slik at viktige tekniske utfordringer vedrørende elektroniske og elektriske system  i teknologien i landbruket og jordbruket kan bli adressert felles til bransjen.

Den internasjonale bransjeorganisasjonen, AEF, ble grunnlagt under et møte i Frankfurt, Tyskland oktober 2008, av de syv internasjonale ag industribedriftene : Agco, Claas,CNH, Grimme, John Deere, Kverneland Group og Pöttinger . Samt grunnleggerne av  bransjeforeningene AEM ( Association of Equipment  Manufacturers ) og VDMA (German Engineering Federation ) .

AEF_Landschaft_2750_1

Initiativet er en uavhengig, internasjonal organisasjon. Organisasjonen gir en bruker plattform, med ressurser og kunnskap om økt bruk av elektroniske og elektriske systemer i landbruket.

I utgangspunktet har en rekke viktige oppgaver knyttet til ISOBUS dannet hovedfokus for arbeidet. Men nå ser landbruks industrien ikke lenger potensialet av AEF begrenset bare til ISOBUS . Deres arbeid vil derfor utvides til å omfatte andre viktige områder som elektriske ledninger, kamerasystemer, informasjonssystemer, høyhastighets ISOBUS og trådløs  kommunikasjon.

AEF er en internasjonal plattform som er tilgjengelig for alle interesserte grupper innen feltet elektriske og elektroniske systemer . Det er finansiert gjennom medlemsbidrag fra både grunnleggende medlemmer og generelle medlemmer. Mer enn 190 bedrifter,  foreninger og organisasjoner er allerede medlemmer og har et aktivt samarbeid innenfor AEF .

Kverneland Group er representert med to medlemmer i komiteen. Peter van der Vlugt fungerer som nestleder og Carsten Hühne er prosjektleder for markedsføring og kommunikasjon innenfor AEF .

AEF sine formål:

Etablering og videreføring av den internasjonale utvikling og utvidelse av elektronisk og elektrisk teknologi, samt gjennomføring av elektroniske standarder. Koordinere internasjonalt samarbeid i ag elektronikk teknologi

Bygge synergieffekt partnerskap mellom ag utstyrsprodusenter til fordel for brukerne av utstyret. Koordinere tekniske forbedringer ( ISOBUS ) inkludert styring og forbedring av sertifiseringtester.

Organisere sertifisering support , opplæring , workshops , markedsføring og rådgivning relatert til all ag elektronikk internasjonalt.