En mer produktiv balle pakking med High Speed Pack (HSP)

I mange år kunne rundballe pakkere klassifiseres i to forskjellige kategorier - tradisjonelle svingbord pakkere og satellitt pakkere med høyere ytelse. High Speed Pack (HSP) gjør at tradisjonelle svingbord pakkere nærmer ser arbeidshastigheten til en satellitt pakker under de beste arbeidsforholdene, men til en rimeligere pris.

HSP er en kombinasjon av to utviklinger. Den første, DuoWrap tillater innpakning med to filmruller samtidig. Når du oppnår filmoverlapping på 66%, reduseres tiden til å dekke ballen med en tredjedel. Den andre utviklingen, kalt OptiSpeed, er elektronisk kontroll av pakkebordets rotasjonshastighet. OptiSpeed optimaliserer rotasjonshastigheten til bordet for å tillate den raskeste innpakningen under alle forhold uten å være begrenset til faste verdier.

Se hvordan det virker: https://www.youtube.com/watch?v=yai5sOAvFM4&t=45s