Grunnt ? Dypt ? Enduro !

Den nye allsidige kultivatoren Kverneland Enduro vil være det riktige valget for både , grunne stubber og vis du har behov for å gå dypere.

"Stubbdyrking, spesielt innenfor et minimum jordbearbeidingsprogram, bevarer jordstruktur og fuktighet og begrenser erosjon," forklarer Guillaume Hulin. ”Det er en operasjon som krever stor betraktning. Effektiv stubbdyrking er grunnlaget for suksess for følgende avlinger! ”

Jordbearbeiding
Enduro utfører jordbearbeiding av jorda, utjevner og konsoliderer på en gang og reduserer kostnadene og risikoen for tapt fuktighet for å fremme ugressveksten.

Med Enduro og Enduro Pro tilbyr Kverneland en 3-radskonfigurasjon på en montert versjon tilgjengelig fra 3,0m til 5,0m arbeidsbredde. I kombinasjon med 270/285 mm tindeavstand og høy underbjelkeklaring på 870 mm, fører dette til en fin blanding og etterbehandling uten risiko for blokkeringer. En maksimal arbeidsdybde på 35 cm er mulig med modellene til Enduro Pro og 30 cm med Enduro.

Triflex 700 for ekstra styrke
Enduro / Enduro Pro er utstyrt med Triflex-tindene som går tilbake automatisk vis de løses ut utløsekraft er på 700 kg. Triflex-tinden har et smalt design og en spesiell form som reduserer trekkreftene og sørger for en perfekt gjennomtrengning i komprimert jord. Det er det perfekte valget for dyp løsning og arbeid på tyngre jordtyper med mye steiner. Et bredt utvalg av spisser/skjær  (varmebehandlet eller hardtmetall) og hurtigskift "Knock-on"-spisser er tilgjengelige for å tilpasse seg forskjellige arbeidsdybder og oppgaver. Alternativt er skjærbolt tinder tilgjengelig.

Spesifikk vinkel og hul design
“En av hovedfordelene med Kverneland Triflex-tinden er dens styrke og material. På grunn av den hule tindeteknologien kan Triflex-tinden flekse opp til 7 cm sidelengs. Så er det den spesielle formen på tinden med to arbeidssoner. Den første nedre sonen på tinden med en redusert vinkel på 33 ° løfter og brekker opp jorden som en grubber. På grunn av jordens vinkel og trykk over har tinden en høy gjennomtrengning. I den andre delen av tinden heves vinkelen til 73 ° for å sikre en utmerket blanding av jorden med rester. Forklarer  ” Guillaume Hulin, fabrikksjef.

Justering av jordnivellering - ekstremt brukervennlig
Enduro / Enduro Pro kan utstyres med nivelleringstinder og nivelleringsskåler. Alle enhetene er fjær- eller gummibufferbelastet og justerbare i arbeidsdybde og vinkel. I kombinasjon med spesialgrenseutstyr oppnås en perfekt utjevning. På Enduro Pro-versjonen sørger et parallellogram ved nivelleringsutstyr for en jevn arbeidsvinkel også når nivådybden endres. Denne justeringen gjøres mens du kjører rett fra førerhuset er brukervennlig for sjåføren.

Bredt valg av tromler for jordkonsolidering - for ekstra allsidighet
Et bredt spekter av tromler er tilgjengelig for å oppfylle de forskjellige krav. Halmnedbrytning akselereres. Ved å etterlate en fin, jevn og værbestandig overflate reduseres snegelskader og fuktigheten bevares .