NY GENERASJON PLOGER - Med Innovasjoner som teller

De beste avlingene trenger den beste jordforberedelsen. Komfort under transport og pløying er et must i moderne jordbruk. Plogen må være robust og vare lenge for å være en lønnsom investering. Dette er Kverneland sin nye generasjon ploger.

Kverneland har utviklet en ny generasjon med ploger for som også kan gi deg komfort under transport.

Pløying er for de fleste bønder en av de mest effektive metodene for å bekjempe ugress, og forberede jord for effektiv såing. Nedpløying av rester må være perfekt og enkel å oppnå mens kostnadene må minimeres: lavt drivstofforbruk, lite slitasje på deler, lavt trekkraft behov. 

Den nye generasjonen av Kverneland-ploger er utstyrt med Kverneland Variomat (*) og Auto-reset for å fungere effektivt under jordforhold.

(*) 3400 er også tilgjengelig med enkle mekaniske justeringer av arbeidsbredden.

Vendeplogene har kapasitet fra 3-7 skjær: modellene 2300, 3300, 3400

Semi plogen, 5-8 skjær: modell 6300 (Årets maskin 2020, DLG)

Innovasjonene er:

  • Transport Trailer Solution (TTS): transportløsning 
  • Åser med Aero profil hvor ås høyden er 80 cm: gir bedre gjennomstrømming av planterester.
  • Ny steinutløser: enkel å tilpasse utløserkreftene 
  • Nytt hydraulisk hjul med minne sylinder og sviveledd : til hjelp for å reduserte trekanter ved vendeteig 
  • Nye forploger : rask sentral justering høyre og venstre side samtidig
  • Rammemontert hjul (hydraulisk eller mekanisk ): for og komme inn til kanten (tilgjengelig for 5 skjær)

Trailer Transport Solution (TTS)

For å maksimere sikkerheten for sjåføren og for alle rundt, oppfører plogen seg som en tilhenger. I kurver vipper den ikke ut .

Transportløsningen (TTS) er ekstrautstyr.

Åser med Aero-profil : optimaliserer pløyingen

For å optimalisere pløyingen under alle forhold, har åsene fått aero profil og blitt litt 80cm høye dette gir bedre gjennom strømming av planterester.

Bena på åsen er forhåndsformet for å begrense sveising som kan svekke plogdelene. Som alle Kverneland steinutløsere, forblir disse hule for å optimalisere vekten på plogen, trekkrefter og dermed også drivstofforbruket.

Smart fjørblad system 

Vedlikeholdsfritt og det er enkelt å legge til eller fjerne fjørblad for å tilpasse seg spesifikke utløserkrefter.

Rask og enkel justering av forploger

Sentral justering av forploger : høyre og venstre arbeidsdybde justeres samtidig og presist vinkelen på forplogen kan også justeres via en bolt . Denne raske operasjonen sparer tid og garanterer perfekt pløying.
Tilgjengelig som gras og halm forploger (skumfjøl er også tilgjengelig).

Rullekniver, slette og tagget i 18" (45 cm) og 20" (50 cm), kan fås på alle Kverneland-ploger.

Unik minnesylinder - på dybdehjulet

Ved vendeteigen kan inn- og utkjøringene reduseres til et minimum med hydraulisk hjul. Den definerte pløyedybden forblir korrekt etter vending via minnesylinderen. Det har mange agronomiske fordeler: å begrense trekantene ved vendeteigene.

Ramme og bakmonterte hjul
Velg enten et bakmontert hjul for best pløyeytelse eller et rammemontert hjul for å komme inntil kanten . Sistnevnte er dekket fra 16 ”(10.0 / 75-15.3).
Det rammemonterte hjulet, er bare tilgjengelig for 5 skjær, kan brukes i kombinasjon med Kverneland transportløsningen (TTS) eller som et rent dybdehjul.
Hjulets "svivel ledd" bevegelse gir en jevn vending for best mulig komfort for føreren. Leveres i 2 varianter mekanisk eller hydraulisk.

Kverneland 6300 model

Stort hjul bak med dimensjonene (440 / 80x24) maksimerer stabiliteten under pløying og muliggjør en godt balansert vektoverføring fra ploghjulet til traktorens bakhjul.
Derfor blir pløyeytelsene optimalisert, drivstofforbruk og slitasje på deler er begrenset til et minimum. Derfor øker lønnsomheten.
Fra et agronomisk synspunkt, gir et større hjul, mindre pakking.
Ikke minst forhindrer den spesielle trepunktsforbindelsen også krefter på traktoren under pløying og transport, dette forlenger også traktorens levetid.

Videos:

Kverneland minne sylinder på det nye hydrauliske hjulet : https://download.kvernelandgroup.com/content/download/214200/file/2020-08-14_MemoryCylinder-Teaser_v2.mp4

Kverneland nye åser med Aero-profil: https://download.kvernelandgroup.com/content/download/214183/file/2020-08-10_AeroProfileLegs-Teaser_v1.mp4

Kverneland transportløsning TTS: https://download.kvernelandgroup.com/content/download/213006/file/Kverneland_Kv3400_Roundabout_2019_FHD%20(3).mp4

Kverneland nye forploger med sentral justering: https://download.kvernelandgroup.com/content/download/214182/file/2020-08-10_Skimmer-Teaser_v1.mp4

Kverneland ramme montert hjul : https://download.kvernelandgroup.com/content/download/213474/file/Kverneland_Trailer_Frame_Wheel_2019_FHD_EN.mp4