Bomguide – Oppretthold sprøytebommens høyde

Perfekt høyde i mange forskjellige og utfordrende feltforhold

Bomguide – Oppretthold sprøytebommens høyde

Boom Guide sikrer et perfekt sprøytemønster for høypresisjonssprøyting. Boom Guide-sensorteknologien holder perfekt høyde i forskjellige og utfordrende feltforhold, noe som gjør det lettere for operatøren å holde fokus på sprøytejobben.

Boom Guide Pro
Dette systemet bruker tre ultralydsensorer for å kontrollere venstre og høyre bom uavhengig for ultimat høyde følging i de mest utfordrende feltforholdene. Den levere både positiv og negativ bevegelse på hver side av bommen for å følge konturene i alle forhold!

Boom Guide ProActive (3 sensors)
Systemet reagerer proaktivt på bevegelse av bom og kontrollerer både den sentrale og uavhengige skråningskorreksjonen, så vel som bomløftfunksjoner for å lede bommen over avlingen, jordoverflaten eller en kombinasjon av begge modusene.

Boom Guide ProActive (5/3 sensors)
Boom Guide ProActive kan utstyres med 5 sensorer for full sprøytebombredde og bruker kun 3 sensorer når bommen er symmetrisk redusert for en mindre arbeidsbredde.

Boom Guide-systemene som beskrevet ovenfor er tilgjengelige på iXtrack T slepe sprøyteserien og iXdrive S6 selvgående sprøyteserien.

KVERNELAND BUTTERFLY REDUSERER TIDEN

KVERNELAND BUTTERFLY REDUSERER TIDEN

For Gordon Black hjelper det å gå bredere for å levere mer kapasitet til å få mest mulig ut av korte tids vinduer rundt Cormiston Towers Farm, Biggar, s...