En mer produktiv balle pakking med High Speed Pack (HSP)

I mange år kunne rundballe pakkere klassifiseres i to forskjellige kategorier - tradisjonelle svingbord pakkere og satellitt pakkere med høyere ytelse. High Speed Pack (HSP) gjør at tradisjonelle svingbord pakkere nærmer ser arbeidshastigheten til en satellitt pakker under de beste arbeidsforholdene, men til en rimeligere pris.