Hvorfor pløye?

Hvorfor pløye?

Fra et nøytralt synspunkt kan vi svare på følgende ved å kombinere bønderes erfaring og anbefalinger:

Pløying er en effektiv metode for forberedelse av såbed. Ugress, snegler, skadedyr bekjempes, og du legger grunnlaget for en bedre avling.

Fordelene ved pløying kan løses gjennom 4 faktorer:

Fleksibilitet

 • Fleksibel jordbearbeiding som passer vår og høst vekster.
 • Lite væravhengig.   
 • Passer alle jordtyper.

Vedlikehold av jordstruktur

 • Evne til å fjerne og forhindre jordpakking på forskjellige dybder etter behov.
 • Gir god innblanding av planterester i jordsmonnet. 
 • Løsner opp jorden, og gir oksygen, næring og fuktighet gjennom hele jordprofilen. 

Effektivitet

 • Innstillinger for å matche jordtyper og forhold (Variomat muliggjør justering av arbeidsbredde avhengig av jordforhold)
 • Lav kostnad for etablering av avlinger. Bare 2 -operasjoner når forholdene tillater det.
 • Tilfredsstiller økt behov for variasjon i arbeidsdybde, også grunne operasjoner.

Miljø

 • Reduserer risikoen for erosjon og jordpakking når den brukes sammen med en pakker (Packomat eller Kverneland pakker). to operasjoner i ett.
 • Fullstendig dekking av ugress og planterester gir en ren overflate til etableringen av neste vekst. 
 • Spesielt gunstig for økologisk drift for god ugress kontroll. 
 • Forbedret ugrass- og skadedyrsbekjempelse.

Det er mye å si. Opplevelsen til bønder er like viktig. Vi har spurt dem Hvorfor pløye? Hvorfor pløye med Kverneland?

Her er svarene fra Tarjei Gjesdal fra Gjesdal i Rogaland.

KVERNELAND BUTTERFLY REDUSERER TIDEN

KVERNELAND BUTTERFLY REDUSERER TIDEN

For Gordon Black hjelper det å gå bredere for å levere mer kapasitet til å få mest mulig ut av korte tids vinduer rundt Cormiston Towers Farm, Biggar, s...