Kverneland en annen måte å sprøyte på: 25cm dyseavstand

Hold nøyaktigheten ved å bruke optimale dråpestørrelse for optimal dekning i kombinasjon med lavere drift og høyere arbeidshastighet.

Kverneland en annen måte å sprøyte på: 25cm dyseavstand

Kverneland HSS sprøytebomserien leveres som standard med 50 cm dyseavstand. Ytterligere dyseholdere kan legges til bommen for å få 25 cm dyseavstand.

Integrert i HSS stålbommen

Forbedret avlingsdekning og redusert avdriftsreduksjon
Dyseavstanden på 25 cm vil forbedre avlingsdekningen og avdriftsreduksjonen, da det er mulig å sprøyte nærmere målområdet ved 30 cm sprøytehøyde, ved å holde en nøyaktig fordeling av sprøytevæske på riktig nivå med riktig dråpestørrelse.

Øk tidsvinduet
Enkelt å bytte fra 50 til 25 cm dyseavstand betyr mer fleksibilitet under sprøyting og det gir mer tid til å sprøyte under optimale forhold. I tillegg har været mindre utslag. Det er enkelt å endre fra 50 til 25 cm dyseavstand eller omvendt.

Dyseavstanden på 25 cm er et valgfritt tillegg, i tillegg til standard dyseavstand på 50 cm på alle sprøytesystemer (sentralseksjoner, iXflow-Air og iXflow-E).
Det er også mulig å ettermontere.

Spraying on 25cm

Spøyting på 50cm