SpotSpray for å spare miljøet

Kverneland går nå et skritt videre med SpotSpray-applikasjonen på Kverneland-sprøytene.

Med iXspray-programvare, som er basert på avlingskart med null i sprøytemengder.

SpotSpray for å spare miljøet

Basert på et forhåndsdefinert avlingskart slås sprøyten av og på i kombinasjon med SpotSpray-applikasjonen. Dette gjøres basert på de forhåndsdefinerte seksjonene i terminalen og kan gjøres i kombinasjon med iXflow-Air eller iXflow-E, men også med vanlige seksjonsventiler på sprøyten. Kun utpekte flekker sprøytes, noe som er spesielt nyttig når man retter seg mot ugrasflekker, tistler, våte områder, ikke-spirede områder og områder med jordproblemer.

Med SpotSpray kan du målrette mot et spesifikt område i et stort felt som du vil sprøyte eller enkelte flekker du ikke vil sprøyte. Og kan brukes av alle som ønsker å drive presisjonslandbruk. Ikke bare high-end bønder og entreprenører, men også små familiegårder eller ekstremt spesialiserte gårder.

Med SpotSpray kan kostnader spares ved å redusere sprøytevæsken som skal brukes og bevare sunne avlinger fra unødvendig behandling. Dette betyr også mindre avlingsskader. En annen fordel er at det, basert på arealet og flekkene i avlingskartet, er lett å se nøyaktig hvor mye sprøytevæske som kreves i sprøyten. Kapasiteten økes også ettersom flere hektar eller åkre kan dekkes med én tank sprøytevæske.

Med en liten investering i SpotSpray-lisensen på Kverneland sprøyter med iXspray-programvare, er avkastningen høy, grunnet sparing av tid og penger. Standardprogramvaren tillater til og med en 10-timers prøveperiode for å teste ut hvordan den fungerer. Med dette blir punktsprøyting tilgjengelig for alle bønder og entreprenører.