Varmebehandlings-tjenester av stål for eksterne kunder

Viste du at Kverneland Group Klepp tilbyr varmebehandlingstjenester for eksterne kunder?

Varmebehandlings-tjenester av stål for eksterne kunder

Varmebehandling av stål er en viktig prosess som kan påvirke materialets egenskaper og ytelse. Vi har over 140 års opparbeidet erfaring med varmebehandling av stål og har utviklet ekspertise på det metallurgiske feltet. Med vår avanserte teknologi og erfarne fagfolk, er Kverneland Group Klepp godt rustet til å håndtere varmebehandlingsbehovene til ulike kunder og industrier. 

Vi har tilbudt denne tjenesten i mange år og har allerede en større portofølge med mange fornøyde kunder som har fått sine deler varmebehandlet hos oss. En av disse kundene er GMV AS som ofte bruker oss til å varmebehandle deler til olje og gass industrien.  

«GMV har utviklet, og jobber stadig med nye egne produkter som har behov for varmebehandling. Kverneland Group har vært et svært viktig bidrag til at vi har lykkes med vårt produkt Snap Drill». 

Vi tar gjerne imot flere kunder! Ønsker du å lese mer om de ulike varmebehandlingene vi tilbyr og kontaktinformasjon til våre prosessansvarlige finner du det her: