Kverneland Exacta CL GEOSPREAD

GPS kontrollert, intelligent spreder (i minimum 1 meters seksjoner) Exacta CL GEOSPREAD.

 Veie spreder for medium segmentet

Kverneland Exacta CL GEOSPREAD er den ideelle sprederen for bønder og profesjonelle melkeprodusenter. GEOSPREAD systemet har seksjonskontroll på bare 1 meter. Den har totalt 33 seksjoner og muligheten til å bytte seksjoner over midten, dette sikrer unødvendig overlapping. De fire veiecellene og referansesensoren på Kverneland Exacta CL GEOSPREAD sprederen er viktige funksjoner sammen med seksjonskontroll og nøyaktig veiing. Den totale besparelsen av GEOSPREAD kombinert med hastighetsrelatert spredning og GEOPOINT vendeteigsautomatikk kan være opp til 15%. Dette kan oppnås ved å spare gjødsel samt å få bedre utbytter, på grunn av unødvendig overlapping. Kverneland Exacta CL GEOSPREAD sprederen er ISOBUS-kompatibel og AEF sertifisert. Du kan bruke sprederen i kombinasjon med IsoMatch Tellus Pro, IsoMatch Tellus GO eller andre ISOBUS-kompatible traktorterminaler.

Fordeler:

 • CentreFlow spredesystem
 • Helautomatisk veiesystem med en unik følsom referansesensor
 • Unikt GEOSPREAD system med to elektriske motorer
 •  Seksjonskontroll med 1 meters seksjoner opp til maksimalt 33 (avhengig av terminalfunksjonaliteten
 • ISOBUS 11783 kompatibel for enkel «plug and play
 • Mulig i kombinasjon med IsoMatch GEOCONTROL

Tekniske Spesifikasjoner

Exacta CL GEOSPREAD 1100 1550 2000 2450
Beholder kapasitet (l) 1100 1550 2000 2450
Påfyllingshøyde (cm) 108 127 146 165
Bredde (cm) 220 220 220 220
Fyllebredde (cm) 214 214 214 214
Vekt tom (kg) 450 475 495 520
Sprede bredde (m) 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)*
Kapasitet (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

 * Avhengig av gjødseltype og type spredevinger.

Exacta CL GEOSPREAD 1300 1800 2300 2800
Beholder kapasitet (l) 1100 1800 2300 2800
Påfyllingshøyde (cm) 113 132 151 170
Bredde (cm) 245 245 245 245
Fyllebredde (cm) 239 239 239 239
Vekt tom (kg) 495 520 545 570
Sprede bredde (m) 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)* 10 - 24 (27/33)*
Kapasitet (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

GEOSPREAD System

Når du kjører IsoMatch GEOCONTROL i tillegg til GEOSPREAD, så kan du stille Exacta CL, TL og TLX GEOSPREAD mer nøyaktig. Arbeidsbredden justeres automatisk for å passe til overlapping og dekning ved hjelp av et GPS-posisjoneringssystem. For eksempel, når du kjører i et kilefelt eller uregelmessig felt, vil GEOSPREAD begynne å redusere arbeidsbredden trinn for trinn. GEOSPREAD bruker seksjonskontrollfunksjonen til IsoMatch GEOCONTROL-programvaren som er i IsoMatch Tellus PRO eller IsoMatch Tellus GO-terminalen. Sprederens arbeidsbredde er delt inn i minimum 1 meters seksjoner (maks. 45 seksjoner på TLX GEOSPREAD, maks. 54 seksjoner på TL GEOSPREAD og maks. 33 seksjoner på CL GEOSPREAD). Ikke bare spredebredden justeres, påføringsmengden (kg / min) justeres også automatisk for å matche den reviderte spredebredden. Denne unike kombinasjonen av arbeidsbredde og justering av påføringshastighet gjør GEOSPREAD-systemet ekstremt nøyaktig, med minimal innflytelse på spredningsmønsteret.

Fordeler:

 • Rask og nøyaktig spredning på grunn av at aktuatorene er koblet direkte til utløpspunktet. Ingen koblinger.
 • Stabil skive-RPM i kombinasjon med justering av utløpspunktet opprettholder sprede mønsteret 
 • Seksjonskontroll med 1 meters seksjoner (avhengig av terminal funksjonalitet)
 • Enkel betjening; du trenger ikke å gå ut av traktoren for å justere arbeidsbredden
 • 100% ISOBUS-kompatibel for enkel betjening
 • Automatisk start / stopp med GPS på vendeteig er mulig

CentreFlow Spredesystem

 • Ingen slag, knusing og støv. Sentralt utløpspunkt til akselerasjonspunktet, hvor gjødsla akselerer jevnt opp i hastighet tilsvarende spredeskivene, før det går ut til spredevingene.
   
 • Ensartet spredebilde. Dobbel overlapp gir jevn spredning. 8 skovler pr spredetallerken gir svært nøyaktig spredemønster og stor kapasitet.
   
 • Minimal vindpåvirkning, maksimal toleranse: Flate spredetallerkener, horisontalt spredemønster gir effektiv og nøyaktig spredning.
   
 • Unik presisjon: 8 skovler pr spredetallerken betyr åtte kastepunkt pr omdreining og dobbel overlapp sikrer god presisjon.
   
 • Garantert presisjon i skråninger: Gjødselen er alltid i kontakt med spredevingene på samme punkt uansett lengden på spredevingene.

Veiesystem

 • Automatisk kalibrering. Veiesystemet arbeider kontinuerlig og kalibrerer sprederen i forhold til egenskapene til den aktuelle gjødselen som spres.
   
 • En referansesensor som er montert under beholderen formidler og korrigerer signalene kontinuerlig fra veiesellene for eventuelle påvirkninger ved hurtige hastighetsendringer og ved gjødsling i bakket terreng. Referansesensoren gir absolutt rett mengde, for hver kg teller!
   
 • Veieseller i kombinasjon med unik referanse sensor:
  - Automatisk kalibrering med veiesystemet
  - Automatisk justering for bakket terreng
  - Automatisk korrigering for støt, selv i ujevnt terreng
  - Automatisk justering av mengden i forhold til hastigheten
  - Ikke nødvendig med kalibreringstest
   
 • Mest nøyaktig spreder under alle forhold: garantert topp kvalitet på spredningen. Spar penger og øk kvaliteten! 

EasySet: Enkel Innstilling og Justering

 • Det kompakte EasySet innstillingspanelet gjør det enkelt å foreta nøyaktig innstilling og justering av doseringsmengden. To hydraulisk styrte doseringsskiver med 3 utløpspunkter på hver sikrer en ensformig flyt av gjødsla fra beholderen til spredeskivene.
   
 • Utviklingsavdelingen for Kverneland Exacta gjødselspredere har egen testhall for å kunne foreta kontinuerlige tester og utvikling gjennom alle årstider under like forhold. Alle tester gjennomføres etter de strengeste internasjonale standarder og kvalitetskrav.
 1. Velg gjødseltype
 2. Finn granulatstørrelse og fordeling
 3. Finn kg pr. liter
 4. Velg spredetabell
 5. Velg markinnstillinger
 6. Innstill EasySet systemet

Kantspredning

 • Kverneland tilbyr ExactaLine og kantgjødselplate for kantgjødsling. ExactaLine kan brukes til alle gjødselslag og alle arbeidsbredder. Betjeningen er enkel, ikke nødvendig å forlate førersete. For Exacta CL er også tiltsylinderen tilgjengelig.
 • Ved spredning fra en tallerken kjøres traktoren ca 2 meter fra kanten på jordet.
 • Kantspredning der det er kjørespor kjøres traktoren ca halvparten av arbeidsbredden fra kanten av jordet.
 • Kantsprednings indikator (BSI) viser hvilket kantsprednings utstyr som er aktivt.

Standard og Ekstrautstyr

 • Enkelt å montere ekstrakarmer av aluminium for å øke størrelsen på tanken.
 • Presenning for enkelt å folde inn og ut er tilgjengelig. Enkel å montere.
 • Som ekstrautstyr leveres venstre/høyre stengekraner for halv spredebredde.
 • For å oppnå rett lav mengde av gjødsel, er CentreFlow spredesystem utstyrt med et fingjødslingssett. Enkel innstilling, enkelt i bruk.
 • Kraftige trekant formete rister er standard på Exacta CL sprederen.
 • Et utstyr er tilgjengelig for enkelt å tømme gjødsla ut av tanken.
 • Kantspredesylinder, kantspredeplate eller ExactLine kantspredeskjerm hydraulisk betjent kan bestilles for enklere kantspredning.
 • En vekslesylinder, manuell eller hydraulisk kanspredningsplate eller ExactLine kantspredningsutstyr kan bestilles for enklere og behagelig kantspredning.
 • LED lys er også tilgjengelig som ekstrautstyr.

ISOBUS

 • ISOBUS: Standard på spredere med veiesystem
  Med ISOBUS er du garantert at alle data går fra traktoren til sprederen og fra sprederen til traktoren. All data fra sprederen overføres enkelt til terminalen i førerhytta.
   
 • IsoMatch Tellus GO
  IsoMatch Tellus GO . Denne multifunksjonelle 7" terminalen er utviklet for lett og enkelt kunne styre alle ISOBUS redskap. Og for å gi gårdbrukeren full kontroll over maskinen på akkurat den måten han ønsker.

  Terminalen har knapper du kan forhåndsprogrammere til de oppgaver du ønsker i tillegg har den også en dreie bryter.

   

 • IsoMatch Tellus terminal
  IsoMatch Tellus er den første universale terminal med evne til å vise og betjene 2 forskjellige ISOBUS grensesnitt på en gang. Dette gir for eksempel direkte kontroll av 2 redskaper samtidig for kontinuerlig observasjon av kamera visning uten å skifte skjerm.
  • Stor 12,1" berøringsskjerm i farger
  • Intuitivbetjening
  • Enkelt DOC registrerings program for å lagre driftsinformasjon direkte til USB
  • Fire USB-porter for enkel dataoverføring, trådløs USB-pinne eller USB til seriellkabel for ekstra sensorer
  • PDF-leser installert
  • RS232 tilkobling for GPS-mottakere eller sensorer
  • Internett-tilkobling via en trådløs USB-pinne eller ruteren
  • Integrert nettleser   

For mer informasjon om iM FARMING konseptet, se vår web side: http://no.kvernelandgroup.com/Merke-og-produkter/iM-FARMING

IsoMatch GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL er et ekstra program innenfor IsoMatch Tellus som hjelper deg å kontrollere alle ISOBUS kompatible Kverneland Group maskiner som sprøyter, kunstgjødselspredere, såmaskiner og presisjons såmaskiner. Kombinert med en GPS-mottaker oppfyller det fremtidige behov i form av lett, smart og effektivt landbruk.

 • Seksjonskontroll; automatisk inn- og utkobling av redskapets seksjoner på vendeteig, grenser og allerede dekkede områder for å minimere overlapping.
 • Regulerbar mengdekontroll: automatisk justering av redskapets doseringsmengde basert på forhåndsinnstilt mengde eller informasjon fra lagrede data.
 • Dokumentasjon: lagrer alle operasjonelle jobbdata og feltkart for utveksling via USB til gårdens styringssystem.
 • Manuell veiledning: Anbefaler kjøreposisjon i feltet og på vendeteigen.
 • Enkel vendeteigs registrering: uavhengig av arbeidsbredden, selv uten annet tilbehør.
 • Grense setting:  lag nye indre grenser på jordet. Manuell veiledning for alle operasjoner, også uten elektrisk eller ISOBUS redskap

IsoMatch GEOCONTROL - Fordeler

 • Enkel og behagelig betjening, ved å ikke ha for mange av på brytere, eller forandre mengdekontrollen. Du kan fokusere 100 % på å kjøre på marken.
 • Mer rasjonelt arbeid og hindrer overlapp gjør at en sparer 5 – 15 % kunstgjødsel.Og bedre spiring gir også bedre utbytte.
 • Ved å bruke IsoMatch GEOCONTROL er nattarbeid svært enkelt. IsoMatch GEOCONTROL reduserer arbeidsmengden betraktelig.

 For mer informasjon om iM FARMING konseptet, se vår web side: http://no.kvernelandgroup.com/Merke-og-produkter/iM-FARMING

AutosetApp

Med AutosetApp har du alltid oppdaterte innstillinger tilgjengelig for din spreder med veieceller.  AutosetApp er en App (program) tilgjengelig på IsoMatch Tellus Pro eller Iso Match Tellus Go terminalen. AutosetApp er standard integrert inn i IsoMatch Tellus GEOCONTROL programvare. App’en forbinder IsoMatch Tellus terminalen direkte med Exacta CL og TL GEOSPREAD veiespreder og vil automatisk justerer sprederen i henhold til innstillingene som ble lagt inn i App’en.  AutosetApp vil også fungere i kombinasjon med CL-EW og TL, med unntak for de sprederne der innstillingen fremdeles må justeres manuelt på sprederen.

Databasen for Kverneland Exacta kunstgjødselspreder med oppdatert spredetabell er alltid tilgjengelig på nettet. AutosetApp kan koble til spredetabellen for gjødsel på to forskjellige måter. Du kan koble til tabellen på nettet via IsoMatch Wireless WIFI USB pinne eller laste ned aktuell tabell fra Internett til en USB pinne og laste opp tabellen direkte på IsoMatch Tellus Pro eller IsoMatch Tellus GO terminalen

http://www.kvernelandspreadingcharts.com/no-Metric/Home/KVERNELAND

For mer informasjon om iM FARMING konseptet, klikk her