HVORFOR PLØYE MED EN KVERNELAND PLOG?

Din jord er din eiendom!

Det er viktig å bevare den samtidig som man tjener på den.

Å tenke som deg er i vårt DNA. Ole Gabriel Kverneland, vår grunnlegger, var utdannet innen jordbruk og var smed, han forsto utfordringene i jordbruket. Lokalisert midt i en jordbruksregion. 
Flere av Kvernelands sine ansatte i FoU-avdelingene, produktledere og agronomer er også bønder. Noen er til og med nasjonale og verdensmestere i pløying. Vi forstår dagens utfordringer i landbrukssamfunnet og utvikler løsninger.

HERO image

Kverneland Group fokuserer på å utvikle løsninger som fremmer bærekraftig jordforvaltning og øker jordbruket produktivitet.


FORDELENE MED PLØYING

Pløying er en essensiell og svært effektiv landbrukspraksis for å forberede såbedet, noe som er avgjørende for å optimalisere plantevekst. Ved å bruke en plog kan bønder effektivt håndtere og kontrollere ugras, snegler og skadedyr, og dermed sikre et rent og fruktbart miljø for planting. I tillegg bidrar pløying til grundig nedbrytning og innarbeiding av avlingsrester, noe som forbedrer jordstrukturen og fruktbarheten.

Med en forpliktelse til kvalitet og innovasjon, er Kverneland-ploger det smarte valget for bønder som er dedikert til fremragende og bærekraftig landbruk.

Pløying med Kverneland er lønnsom og bærekraftig:
 

  • Robuste ploger og plogdeler som varer lenge: Kvernelands sitt stål er unikt. Det fås fra Europa fra leverandører som vi har utviklet spesifikke formler med. De kan dermed få nye egenskaper i stålet som å være hardt utpå, men mykt inni. Dette takket være våre spesielle herdeteknikker.
  • Arbeidseffektivitet: Kverneland-ploger er enkle å sette opp og justere.
  • Lettere ploger enn konkurrentene gir mange fordeler: Lavere trekkraft og løftekapasitet, passer mindre traktorer. Mindre drivstofforbruk, minimert potensiell jordpakking, mindre slitasje på plogdeler, mindre belastning på traktoren og dermed lengre levetid.
  • Spar tid og penger: 2-i-1 operasjoner for umiddelbar jord re-konsolidering.
  • Fleksibilitet: Med en hver Kverneland plog har man mulighet til å pløye fra dypt til grunt.
  • Bredt utvalg av tilbehør og ekstrautstyr til alle forhold. Dette kan også forhindre potensiell plogsåle.
Plough Intro image

Dyp til grunn pløying med alle Kverneland sine plogkropper


CO2-UTSLIPP OG PLØYING

PLØYING ER EN AV DE BESTE METODENE MOT CO2-UTSLIPP

Visste du at pløying er den mest effektive metoden for etablering av avlinger for å begrense CO2-utslipp?

Catch-C-prosjektet er en paneuropeisk studie. Den samler data fra 291 langvarige eksperimenter. Den konkluderte med at bevaringsjordbearbeiding og direktesåing genererer henholdsvis 23% og 32% mer CO2-utslipp enn ved pløying. Årsaken er at det organiske materialet brytes ned på jordoverflaten. Pløying sekvestrerer karbon. Nedbrytningen i humus skjer under overflaten

CO2 emissions and Ploughing - plant image

Pløying reduserer CO2 mer enn andre jordbearbeidingsmetoder.

CO2 table to illustrate emissions

ENESTÅENDE LAGRINGSKAPASITET AV CO2 I JORD

Jord er en vital komponent i det globale karbonkretsløpet og fungerer som betydelige lagre for organisk karbon, spesielt i jordbruksmiljøer. Når pløying forvaltes klokt, kan denne praksisen forbedre jordens evne til å lagre karbon. Pløying lufter jorden, forbedrer dens struktur og blander organiske rester fra overflaten dypere inn i jordprofilen. Denne innarbeidingen av organisk materiale øker jordens kapasitet til å beholde karbon, og kan dermed potensielt binde mer CO2 fra atmosfæren. Dette gagner ikke bare miljøet ved å bidra til å redusere atmosfærisk CO2-nivå, men også beriker jorden og fremmer sunnere plantevekst.

Jordens CO2-lagringskapasitet varierer betydelig fra region til region avhengig av jordtyper. For eksempel kan torvjord lagre mye mer organisk karbon enn mineraljord

Co2 Soil Storage capacity


PLØYING ER EFFEKTIV MOT ÅKERREVEHALE

Pløying er bevist som en miljøvennlig metode mot Åkerrevehale (70% kontroll)

“Høy-kvalitets pløying, med god vending av furen, begraver frøene til en dybde hvor  frøplanter sannsynligvis ikke vil dukke opp (>5 cm). Frø fra åkerrevehale er relativt lite vedvarende i frøbanken, så pløying bringer få levedyktige frø til overflaten. Dette gjelder spesielt for rotasjonspløying (f.eks. pløyd en gang hver 3–6 år). Ingen pløying og særlig grunne ikke-vendende jordbearbeiding har en tendens til å favorisere åkerrevehale, fordi nylig kastede frø blir liggende nær jordoverflaten. Unnlatelse av å kontrollere åkerrevehale effektivt i slike systemer kan resultere i en mye raskere økning i infestasjon (mer enn tidobling per år) enn det som skjer i systemer basert på årlig pløying”

 

blackgrass image

Åkerrevehale utfordrer avlingsutbyttet, så å håndtere det er avgjørende

Black Grass graph

De gjennomsnittlige kontrollnivåene nevnt på denne siden er basert på en omfattende gjennomgang av mer enn 50 feltforsøk*.

*P J W Lutman, S R Moss, S Cook and S J Welham (2013), Weed Research, 53: 299–313. 

Potensielle nivåer av svartgrasbekjempelse assosiert med en integrert tilnærming basert på ikke-kjemisk (grønne stolper) og kjemisk (rød stolpe) kontroll.
Kilde: AHDB: Integrated management of black-grass | AHDB


PLØYING ER DET MEST EFFEKTIVE ALTERNATIVET TIL GLYFOSAT

“Når man ikke bruker glyfosat, er pløying det mest effektive alternativet for langsiktig ugrasbekjempelse i høstingssystemer for høsthvete i Nordvest-Europa." Dette går ikke på bekostning av avlinger eller lønnsomhet. Modellberegninger viser at pløying også kan brukes for å opprettholde avling og fortjeneste.


I mellomtiden forbedrer alternativ vekstskifte det biologiske mangfoldet, men øker miljørisikoen fra ugrasmidler. Integrert ugrasbekjempelse krever på sin side solid kunnskap om ugrasøkologi og biologi.


Disse konklusjonene ble publisert 5.04.2024 av forskerne fra Rothamsted Research Center (UK), tilgjengelig for lesing her:

Study: Trade-offs constrain the success of glyphosate-free farming | Scientific Reports (nature.com)
 

Kverneland 3300 S plough in the field

Kverneland 3300 S variomat – En plog for alle forhold!


PLØYING KONTROLLERER UGRAS EFFEKTIVT

Pløying er en svært effektiv ikke-kjemisk metode for å bekjempe ugress. Teorier og praksis er enige. Dette er noen ganger den eneste ugressbekjempelsesteknikken, som vist i tilfellet med åkerrevehale. Pløying er en svært effektiv ikke-kjemisk metode for å bekjempe ugras. Teorier og praksis er enige. Dette er noen ganger den eneste ugressbekjempelsesteknikken, som vist i tilfellet med glyfosat.
Ikke minst, med ønsket om å redusere bruken av kjemikalier i landbruket, er pløying som en mekanisk prosess miljøvennlig. Pløying begraver ugress og ugrasfrø under jorden, noe som forhindrer deres tilgang til sollys og næringsstoffer, og dermed begrenses deres vekst. Pløying forstyrrer også rotsystemet til flerårig ugras, noe som svekker deres evne til å konkurrere med avlinger om ressurser.

Taneli Hyttinen, bonde i Finland sier:

«Jeg har prøvde å bearbeide jorda uten plog i noen år.  Dette skyldes en vanlig trend for å spare kostnader. Men jeg må innrømme at resultatet ble det motsatte: Jeg fikk færre avlinger og en økning av ugress som var vanskelig å kontrollere."

Plough-Finland-Testimonial-image

Bondeuttalelse fra Taneli Hyttinen, Finland. Gård: 122 ha gård; bygg, hvete, havre, raps, spisskummen.


PLØYING SIKRER AVLINGEN

Viste du at pløying sikrer avling samtidig som det forhindrer sanitærrisiko?

Studien "Catch-C Project," gjennomført over 291 langtidseksperimenter i Europa, konkluderer med at pløying sikrer avlinger sammenlignet med andre metoder for etablering av avlinger som konserverende jordbearbeiding eller direkte såing. Pløying kan tilby et rent såbed, slik at flere frø kan spire. De spirer også i et trygt miljø der sopp er på sitt laveste sammenlignet med konserverende jordbearbeiding og direkte såing.

Yield Image Co2 only

Lavere potensiale for soppsykdommer

Pløying bidrar til å redusere soppsykdommer, noe som tydelig ble vist i en studie fra Universitetet i Kiel i 2012. Vekstskifte kombinert med pløying gir de beste resultatene.

Yields board

Johannes Bendele, tysk nasjonal mester i pløying

I min mening gir pløying gode avlinger, selv under ekstreme forhold. Den enkle og robuste konstruksjonen og de enkle justeringene er hovedfordelene med vår Kverneland-plog.”

Johannes Bendele, tysk nasjonal mester i pløying

Pløying gir gode avlinger

Pløying gir fordeler for jordhelsen

Pløying forbereder såbedet