STÅL som vitenskap

Interne laboratorier

Kverneland har to interne laboratorier som studerer, analyserer, utvikler og kontrollerer det spesielle «borstålet» og mer komplekst stål som "verktøystål", som benyttes i plogene. Dette viser Kvernelands engasjement for å mestre hele produksjonsprosessen ved avansert stål med spesialfremstilte egenskaper.

Tett samarbeid med seriøse stålverk
Kvernelands metallurger har også et nært samarbeid med de mest seriøse stålverkene i Europa, noe som garanterer bærekraftig kvalitet over tid. Formidling av tekniske data og forskning går begge veier, noe som bidrar til utviklingen av nytt stål med unike egenskaper. Derfor kan Kverneland kjøpe 25.000 – 30.000 tonn spesialkonstruert stål i året.

Avansert kompetanse
Kvernelands kompetanse på stål er så avansert og kjent at Kvernelands laboratorier leverer analyser og råd til oljeindustrien offshore. Kverneland-fabrikken har også drevet med smiing og herding av slitedeler til gravemaskinbransjen i mange år.

Komplekse produksjonsprosesser for uovertrufne resultater
Kompleksiteten ved Kvernelands varmebehandling i form av prosess og resultat kan illustreres ved produksjonen av veltefjøler. Flere operasjoner må utføres. En prosess kalt oppkulling benyttes for å øke hardhetsgraden på overflaten mens stålets originale kjerneegenskaper beholdes. Kull blir indusert på hver veltefjøl gjennom gass så lenge som i 12 timer. Produksjonsprøver kontrolleres deretter på laboratoriet for å sikre at det er skapt en lagdelt struktur i veltefjølen; med en overflate hard som diamant og en seig kjerne. Dermed vil veltefjølen sikre slitesterk pløying og samtidig ha egenskapen til å absorbere støt uten å sprekke.